Perfil de la persona usuària

Guttmann Barcelona Life és una iniciativa expressament adreçada a persones amb discapacitat física i mobilitat reduïda, preferentment joves, que té per objectiu oferir-los la possibilitat de desenvolupar una vida independent i autònoma en un context inclusiu.

L’atenció serà individualitzada i adaptada a les necessitats en cada moment. El perfil de persona usuària a qui va específicament adreçat Guttmann Barcelona Life és:

  • Persones amb la voluntat i la capacitat de realitzar un projecte personal de vida independent que requereixen d'adaptacions de l'entorn i de suports personals i / o tecnològics que els permeten la realització de les seves activitats, i la participació en els diferents àmbits de la vida a la comunitat: laboral, educativa, associativa, relacional ...
  • Persones amb discapacitat que, després d'haver realitzat un tractament de rehabilitació, necessiten un entorn segur i amb suports, que els permeti adaptar-se millor a la nova situació i experimentar la possibilitat d'iniciar un projecte de vida autònom.
  • Persones amb dependència, discapacitat i / o mobilitat reduïda amb necessitats temporals d'un habitatge accessible amb serveis de suport per a solucionar un problema limitat en el temps, realitzar un tractament clínic a l'Institut Guttmann, o intentar adaptar-se a una nova situació personal.

.

Serà requisit imprescindible per accedir a Guttmann Barcelona Life:

  • Haver estat valorat de forma favorable per l’equip professional de GBL com a persona amb un perfil adequat per viure-hi. L’equip avaluarà cada cas de manera personalitzada, validarà l’acceptació de candidatures i establirà les prioritats en l’assignació dels apartaments. Consulta el perfil de persona usuària de Guttmann Barcelona Life.
  • Es tindrà en compte l’existència de documentació que acrediti la situació de dependència, discapacitat i/o  mobilitat reduïda.
  • Els candidats acceptats hauran de validar el contracte del servei residencial. El seu incompliment significarà la pèrdua de la condició d’usuari dels apartaments.

Sistema de control de l’entorn, domòtica personalitzada, banc de productes de suport, cuina equipada i motoritzada, serveis de suport personal especialitzats 24h...

TOP