Què és Brain Health Institute

Brain Health Institute (BHI), o en català “Institut per a la Salut Cerebral”, és una iniciativa de l’Institut Guttmann que pretén traslladar el coneixement i l’experiència en neurorehabilitació, acumulada al llarg dels seus més de cinquanta anys d’història, al conjunt de patologies neurològiques d’una manera integral, personalitzada, amb rigor científic i amb el segell de qualitat que el caracteritza.

Una iniciativa assistencial innovadora que, de manera integrada i mitjançant equips interdisciplinaris experts, vol aportar els coneixements i les tècniques clíniques més avançades -avui disponibles al món- per tal d’oferir als seus pacients el millor i més eficaç diagnòstic i tractament especialitzat de les malalties neurològiques i dels seus efectes respecte a la funcionalitat de les persones que les pateixen.

Un projecte al que l’Institut Guttmann vol sumar a d’altres professionals de prestigi en l’àmbit de la neurociència per tal d’ampliar la seva actual oferta assistencial i orientar-la cap a la recerca de solucions innovadores en un dels principals reptes que, segons l’OMS, té avui plantejada la nostra societat: “Mantenir la capacitat funcional del sistema nerviós”.

Brain Health Institute té per objectiu promoure la salut cerebral, fer un diagnòstic precoç de les malalties neurològiques i psiquiàtriques, proposar per a cada cas en concret les tècniques més avançades per a la seva solució, oferir una neurorehabilitació especialitzada, intensiva i centrada en la persona, dirigida a restituir, millorar o compensar els dèficits funcionals derivats de la lesió neurològica, alhora que assessorar, acompanyar i proporcionar els millors serveis assistencials i d’acompanyament al pacient i llur família al llarg de les diferents etapes del seu procés.

Amb aquest propòsit, BHI disposa d’una amplia cartera de serveis que, orientats a afavorir la salut, l’autonomia funcional, la qualitat de vida i la inclusió social de les persones afectades per processos d’origen neurològic, s’organitza, inicialment, mitjançant les següents clíniques:

  • Clínica de l’ICTUS i del Dany Cerebral Adquirit: Creada per donar serveis especialitzats de manera personalitzada, intensiva i de caire innovador que promoguin el restabliment o la millora de la funcionalitat afectada per una lesió neurològica; abordant de manera integral els diferents problemes mèdics, físics, cognitius i/o conductuals derivats d’un Ictus, un traumatisme cranioencefàlic, una patologia neurològica crònica o una intervenció neuroquirúrgica, entre d’altres.
  • Clínica del Neurodesenvolupament: Dissenyada per oferir el diagnòstic diferencial, l’acompanyament terapèutic més adequat a cada cas i l’orientació pedagògica a famílies amb nens i nenes o adolescents amb problemes neurològics i/o psiquiàtrics, dificultats d’aprenentatge, problemes neurològics congènits o qualsevol altra problemàtica derivada d’una lesió cerebral i/o medul·lar.
  • Clínica dels trastorns emocionals i conductuals: Pensada per oferir un abordatge integral i holístic a les persones amb dificultats en el seu estat d’ànim (depressió, ansietat, estrès…) o el seu comportament -problemes conductuals- (psicosis, fòbies, obsessions…). Diagnòstic precoç, assessorament personalitzat, plans terapèutics adaptats a cada persona i situació, programes de seguiment i acompanyament a la persona afectada i al seu entorn afectiu.

A les que properament s’hi afegiran:

  • Clínica de la Salut Cerebral: Orientada a la creació de plans de salut i programes d’acompanyament personalitzats per a la promoció d’hàbits de vida saludable que afavoreixin la salut cerebral.
  • Clínica dels trastorns del moviment: Especialitzada en el diagnòstic específic i el tractament especialitzat dels trastorns del control motor (Parkinson, atàxia, distonies, moviments involuntaris, etc.), amb les tecnologies diagnostiques i les propostes terapèutiques més avançades i adequades a cada persona i en cada etapa de la malaltia.
  • Clínica de l’epilèpsia: Enfocada al diagnòstic i el seguiment integral d’aquesta patologia tant en persones adultes com en joves i, també, en la població pediàtrica, amb especial atenció als problemes psicològics, cognitius i conductuals derivats de l’epilèpsia.
  • Clínica de la memòria: Especialment dissenyada per oferir i proporcionar programes integrals i holístics de prevenció, diagnòstic precoç i tractament dels problemes de memòria i altres funcions cognitives, que poden ser conseqüència de la malaltia d’Alzheimer o d’altres demències. Programa personalitzat d’abordatge als problemes emocionals, formació i suport a pacients i llurs familiars.

 

Una iniciativa que compta amb la plataforma de serveis Guttmann, NeuroPersonalClínic, per tal de garantir en tot moment l’aplicació dels tractaments més innovadors, eficaços, personalitzats, amb una provada base científica i amb la garantia de qualitat de l’Institut Guttmann.

Una iniciativa pionera al nostre país i que vol ser referent internacional en neurociència.