Què fa singular Guttmann Barcelona Life?

Guttmann Barcelona Life s'inspira en totes aquelles persones amb una dependència, discapacitat física o amb problemes de mobilitat que volen desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, normalitzada i amb el seu propi estil de vida. Aquesta és l’aposta de l’Institut Guttmann, un projecte innovador socialment avançat i amb apartaments adaptats i tecnològicament preparats que procura ajudar a desenvolupar el projecte vital de cada persona amb el seu propi estil de vida. Perquè no es tracta de viure en un lloc, sinó de disposar d’un espai per a viure i per conviure.

1

Guttmann Barcelona Life és una iniciativa íntegrament dissenyada i executada per afavorir un model de vida independent i la participació social de les persones amb discapacitat física i / o mobilitat reduïda.

2

Totes les instal·lacions de Guttmann Barcelona Life, des dels accessos als diferents serveis i espais comuns, passant pels apartaments, són totalment accessibles, estan domotitzats i compten amb els suports tècnics necessaris i personalitzats per a cada usuari, per tal de garantir la seva seguretat, proporcionar un alt nivell de confort i facilitar-li la major autonomia funcional possible.

3

Guttmann Barcelona Life, a més d'oferir uns serveis bàsics de suport als seus usuaris, ofereix un ampli ventall de serveis personals i complementaris, de caràcter opcional, orientats a facilitar el desenvolupament de les activitats de la vida diària i de la manera més propera possible als desitjos i les particularitats de cada persona.

4

Els serveis de Guttmann Barcelona Life, centrats en la persona i amb la garantia de qualitat de l'Institut Guttmann, estan dirigits a fomentar la capacitat de decisió dels propis usuaris, promoure el seu empoderament, preservar la seva intimitat i afavorir la seva participació social.

5

Guttmann Barcelona Life ofereix la possibilitat de disposar, addicionalment i de manera opcional, d'uns serveis de neurorehabilitació especialitzada, intensiva i personalitzada, al modern centre clínic-assistencial que l'Institut Guttmann ha impulsat a la planta baixa del mateix edifici.

TOP