Què es Guttmann, Barcelona Life?

Guttmann Barcelona Life és un equipament social format per un conjunt d’apartaments totalment adaptats i domotitzats. Els apartaments compten amb un ampli ventall de serveis complementaris a mida de cada usuari. A més, la iniciativa disposa d’una cartera complementària de serveis personals i de suport adreçats expressament a la promoció de l'autonomia personal.

Guttmann Barcelona Life és una iniciativa de l’Institut Guttmann dissenyada per a afavorir l’autonomia i qualitat de vida de les persones amb discapacitat. L'objectiu és que puguin desenvolupar un projecte de vida independent de manera activa, inclusiva i amb el seu propi estil de vida.

Apartaments per a una vida autònoma d'acord al propi estil de vida

L'equipament de Guttmann Barcelona Life permet a les persones amb una discapacitat física o mobilitat reduïda poder realitzar una vida autònoma. El desenvolupament de la vida autònoma serà des de l’exercici de la seva autodeterminació, en un context d’inclusió i participació social, i, a més ajustat al seu propi estil de vida.

Guttmann Barcelona Life és també una excel·lent opció per a persones amb discapacitat que busquen un entorn segur, confortable i que afavoreixi la seva autonomia personal.

Els apartaments de Guttmann Barcelona Life pretenen donar una resposta innovadora a una de les necessitats de les persones amb discapacitat: la promoció i el suport a assolir una vida independent. Així, aquest és un objectiu que l’Institut Guttmann vol contribuir a impulsar des de la seva experiència i el seu compromís històric al servei de les persones amb discapacitat d’origen neurològic.

 

Guttmann Barcelona Life està emplaçat en un modern edifici dissenyat específicament per a la seva funció. S'ha construït on havia estat l’antic Institut Guttmann al barri de La Sagrera, un punt estratègic de la nova Barcelona i amb una excel·lent connexió amb les principals xarxes de transports públics.

A la planta baixa de l’edifici Guttmann Barcelona s’ha construït també una moderna neuroclínica Guttmann Barcelona. Allà l’Institut Guttmann continuarà oferint els seus serveis de neurorehabilitació especialitzada, intensiva, integral i personalitzada, obrint-se a d’altres patologies neurològiques, a més del dany cerebral adquirit, com les malalties neurodegeneratives, les demències, la salut mental, el desenvolupament i els trastorns d’aprenentatge en el nen, etc.

Un model d'atenció centrada en la persona

L’enfoc Guttmann Barcelona Life es basa en un model d’atenció centrat en la persona, respectant-la, i afavorint la seva autonomia per tal de facilitar-li, si així ho desitja, integrar-se i participar activament en la comunitat. Tant l’actuació dels professionals com els suports tècnics i personals estan dirigits a respectar les decisions dels usuaris vetllant per la seva dignitat i dret a l’autodeterminació¡. Aquesta “manera de fer” està caracteritzada pel paradigma del Model d’Atenció Integral Centrada en la Persona.

“L’atenció integral centrada en la persona és la que es dirigeix a la consecució de les millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del respecte ple a la seva dignitat i drets, dels seus interessos i preferències, per a la qual cosa cal comptar amb la seva participació efectiva”.

Apartaments Guttmann Barcelona Life: Promoció de la vida independent

Guttmann Barcelona Life té com a objectiu principal facilitar a les persones amb discapacitat i/o amb mobilitat reduïda un entorn basat en un servei d’apartaments amb suports personalitzats. Aquests apartaments promouen i faciliten el desenvolupament d’una vida independent i asseguren la capacitat d’elecció i la qualitat de vida en un context ciutadà inclusiu i participatiu.

Objectius de Guttmann Barcelona Life:

 • Proporcionar les seves persones usuàries un entorn de qualitat per viure mitjançant uns apartaments totalment adaptats i segur.
 • Afavorir l’autodeterminació, l’autocontrol, l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats i la independència personal.
 • Fomentar la participació social activa de les seves persones usuàries.
 • Oferir eines i suport per a una inclusió social i laboral.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

En resum, Guttmann Barcelona Life vol facilitar a les persones amb discapacitat i mobilitat reduïda un entorn que els permeti el desenvolupament d’un estil de vida propi, independent, segur, adaptat a les seves necessitats, autònom, de qualitat, participatiu i el més satisfactori possible.

D'acord a la filosofia de la Vida Independent, els principis inspiradors de Guttmann Barcelona Life són:

 • Autodeterminació
 • Empoderament
 • Autonomia personal
 • Autogestió dels suports
 • Suport entre iguals
 • Participació comunitària

El projecte es basa en la promoció de l'autonomia personal i la vida independent per a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Per assolir els seus objectius, Guttmann Barcelona Life es basa en els principis de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides:

 • El respecte de la dignitat inherent, l'autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, i la independència de les persones.
 • La no discriminació.
 • La participació i inclusió plenes i efectives en la societat.
 • El respecte per la diferència i l'acceptació de les persones amb discapacitat com a part de la diversitat i la condició humanes.
 • La igualtat d'oportunitats.
 • L'accessibilitat.
 • La igualtat entre l'home i la dona
 • El respecte a l'evolució de les facultats dels nens i les nenes amb discapacitat i del seu dret a preservar la seva identitat.

Guttmann Barcelona Life promou el dret a viure de forma independent i a ser inclòs en la comunitat, reconegut en l'article 19 de la Convenció, el qual estableix que les persones amb discapacitat han de tenir l'oportunitat de triar el seu lloc de residència i on i amb qui viure, en igualtat de condicions que les altres.

TOP