Guttmann, NeuroPersonalClinic

Guttmann, NeuroPersonalClínic® (GNPC®) és una plataforma de serveis clínics altament especialitzats i orientats a proporcionar, per a cada persona –ja sigui adulta o infantil-, els millors tractaments i les solucions més òptimes avui possibles per a les diverses manifestacions de las patologies d’origen neurològic (dany cerebral adquirit, trastorns del moviment, malalties neurodegeneratives, epilèpsia, demències, problemes de salut mental, alteracions cognitives i/o conductuals, trastorns de l’aprenentatge...)

GNPC® compta amb unes modernes i magnífiques instal·lacions especialment dissenyades per a la seva funció i dotades de les més avançades tecnologies de la neurorehabilitació; però per sobre de qualsevol altre consideració, GNPC® està format per un gran equip de professionals (neuropsicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals...), tots ells avesats en diferents disciplines i tecnologies clíniques, entrenats a l’Institut Guttmann i amb una acreditada experiència en neurorehabilitació especialitzada.

Una iniciativa adreçada a totes aquelles persones que han de seguir programes de rehabilitació per tal d’optimitzar la seva capacitat funcional o tractar problemes específics derivats d'una afectació neurològica, amb l’objectiu principal de millorar la seva salut, benestar, i qualitat de vida (Ictus, traumatisme cranioencefàlic, lesió medul·lar, síndrome de Guillain-Barré, Parkinson, EM, ELA, PC, síndrome Postpolio, dolor neuropàtic crònic, distonia, disfàgia neurògena, incontinència d’esfínters d’origen neurològic, espasticitat, trastorns del llenguatge, problemes de memòria, trastorns de conducta, desenvolupament del nen...).

Guttmann, NeuroPersonalClínic® és una proposta innovadora i d’excel·lència clínica que ofereix un ampli ventall de Programes Terapèutics de Neurorehabilitació Especialitzada intensiva, personalitzada i amb una provada base científica, tots ells desenvolupats a partir de línies de recerca del propi Institut Guttmann, dels que podem destacar-ne els següents:

 • Programa d'entrenament i millora de la funcionalitat.
 • Programa de neurorehabilitació personalitzada en l’Ictus i el dany cerebral adquirit
 • Millora de la marxa en la lesió medul·lar mitjançant estimulació magnètica transcranial (EMT).
 • Guttmann, NeuroPersonalTrainer® (GNPT®) - Programa de telerehabilitació cognitiva.
 • Tractament de la disfàgia amb estimulació elèctrica neuromuscular (EENM).
 • Tractament del dolor neuropàtic crònic mitjançant estimulació cerebral no invasiva (ECNI) i realitat virtual.
 • Tractament de l'afàsia mitjançant estimulació magnètica transcranial (EMT).
 • Tractament de la depressió amb estimulació magnètica transcranial (EMT).
 • Tractament de les distonies facials amb estimulació magnètica transcranial
 • (EMT).
 • ...

 

GNPC® una iniciativa amb compromís social.

 • L'Institut Guttmann destina fins al 5% dels ingressos econòmics obtinguts a través de la plataforma GNPC® a “Beques-Tractament” als quals s'afegiran els donatius que específicament es rebin per donar suport a aquesta iniciativa solidària.
 • Les Beques-Tractaments estan pensades per aquells procediments terapèutics que, pel seu caràcter més innovador, no estiguin encara inclosos en la cartera de serveis de la sanitat pública, o coberts per les policies d’assegurances mèdiques; i sempre per a procediments i tècniques que constitueixin l'única alternativa terapèutica possible, ja sigui per les característiques del pacient o perquè altres alternatives hagin resultat infructuoses.
 • Les Beques-Tractaments s’adrecen a pacients que no comptin amb els recursos econòmics suficients, o no disposin de pòlissa mèdica, per fer front a la totalitat del seu cost assistencial. No entren les tècniques o procediments alternatiu possibles ja inclosos en la cartera de serveis sanitaris públics. Per poder-s’hi acollir, a més dels requisits esmentats, serà necessari un informe favorable dels professionals de Treball Social sanitari de l’Institut Guttmann que estudiaran cada cas en particular d'acord amb un barem preestablert. Se seguirà un rigorós ordre de sol·licitud, i en tots els casos serà necessària l'aportació corresponsable que es fixi per part de la persona sol·licitant. Les “Beques-Tractament" no cobreixen les avaluacions clíniques prèvies necessàries per a la indicació del procediment (normalment contemplades a la sanitat publica) ni els tractaments opcionals de manteniment posterior, que aniran a càrrec del pacient.

 

TOP