Guttmann Barcelona Life té com a objectiu principal facilitar a les persones amb discapacitat un entorn basat en un servei d’apartaments amb suports personalitzats. Aquests apartaments promouen i faciliten el desenvolupament de la vida independent i volen potenciar la  participació en la societat dels seus residents en un entorn comunitari.

L’any 2019 l’Insitut Guttmann va impulsar el nou Pla d’Acompanyament a la Vida Independent que centra gran part de la seva activitat als apartaments de Guttmann Barcelona Life.

Pla d’acompanyament a la Vida Independent de Guttmann Barcelona Life

La missió del Pla d’Acompanyament a la Vida Independent és la promoció de la filosofia de Vida Independent (VI) entre les persones amb discapacitat, el seu entorn proper i els professionals que treballen amb elles, així com l’acompanyament d’aquelles persones que tinguin interès per aquesta opció de vida per posar-la en pràctica. D’aquesta manera, es vol promoure i consolidar l‘empoderament i l’autodeterminació de les persones amb discapacitat.

El Pla d’acompanyament a la Vida Independent de Guttmann Barcelona Life dona a conèixer i facilita la posada en pràctica de la filosofia de vida independent entre les persones amb discapacitat usuàries de Guttmann Barcelona Life (GBL).

La filosofia de vida independent emfatitza que tota persona amb discapacitat és un individu subjecte de drets, únic i irrepetible, amb un projecte de vida particular que cal respectar i impulsar. Per això, amb aquest Pla, acompanyem de forma individualitzada les persones que ho desitgin en el seu procés de transició cap a un projecte vital basat en la filosofia de vida independent.

Al mateix temps, propiciem que aquestes persones coneguin i tinguin a l’abast els suports que necessiten per empoderar-se i desenvolupar el seu propi projecte de vida mitjançant la col·laboració amb associacions de persones amb discapacitat, altres recursos comunitaris i el suport entre iguals.

Una mica d’història sobre el Moviment de Vida Independent (MVI)

La filosofia de Vida Independent va néixer amb l’activista amb discapacitat Ed Roberts, que el 1972 va impulsar el primer Centre de Vida Independent a Berkeley (Califòrnia) amb l’ajuda d’altres activistes com Judit E. Neumann. El fet que Ed Roberts tingués una discapacitat és important perquè ens assenyala una característica important d’aquesta filosofia: si bé fins llavors els professionals de la salut i els familiars havien estat al capdavant de les vides de les persones amb discapacitat, el lema del moviment social que promovia la filosofia de vida independent va esdevenir: “Res sobre nosaltres sense nosaltres!”. Des de llavors, aquesta filosofia s’ha anat estenent a altres països i va arribar a l’Estat Espanyol a principis del segle XXI.

Principis de la Filosofia de Vida Independent

La filosofia de vida independent posa el focus en l’empoderament de les persones amb discapacitat com a mitjà per a que puguin autodeterminar el seu propi projecte de vida, enlloc de viure el que altres han decidit per elles.

Tot i que cada context particular s’ha fet seva aquesta nova manera d’entendre la discapacitat, segons la fundadora del Centre Nacional per a la Vida Independent del Regne Unit, Frances Hasler (2003), aquest enfocament proposa que tota persona:

 • Té igual valor
 • Té la capacitat i ha de tenir la possibilitat de prendre decisions
 • Té el dret d'exercir control sobre la seva vida
 • Té el dret a participar en totes les activitats polítiques, econòmiques i culturals de la seva comunitat.

“L’empoderament és el procés pel qual els individus, els grups i les comunitats arriben a tenir la capacitat de controlar les seves circumstàncies i assolir els seus propis objectius, lluitant per a maximitzar la qualitat de les seves vides.”

Powell (1990)

Veiem, doncs que, des d’aquest enfocament, la capacitat d’autodeterminar-se no és un atribut amb el qual la persona parteix. En canvi, és el resultat d’un procés de reflexió sobre la pròpia posició com a subjecte de drets i deures, així com de la generació d’una xarxa de recursos que permetran que la persona pugui decidir efectivament el seu curs d’acció i exercir el seu dret de participació a la societat.

Tanmateix, aquesta opció de vida no sempre és fàcil: prendre decisions implica tenir responsabilitats, assumir riscos i gestionar les seves conseqüències; i encara és més difícil  per a un gran nombre de persones amb discapacitat que, sota el paraigua dels models individuals de la discapacitat, no ho han fet mai o fa molt de temps que van deixar de fer-ho. A més, per assolir una vida independent calen recursos als quals les persones amb discapacitat tenen dret, si bé actualment l’entorn social no els facilita. Un exemple d’això és el dret a viure de manera independent a la comunitat, reconegut per l’Article 19 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU, d’obligat compliment a l’Estat Espanyol des del 2008.

Objectius del Pla d’Acompanyament a la Vida Independent

 • Promoure l’empoderament de les persones: promocionar la reflexió per tal que adquireixin coneixements i s’impliquin a definir i impulsar les transformacions socials destinades a revertir la seva situació de vulneració de drets.
 • Promoure l’autodeterminació, en el sentit que les persones prenguin les seves decisions en funció dels seus valors, i no segons els valors d’altres persones de l’entorn o les pràctiques discriminatòries d’un entorn físic i social no inclusiu.
 • Orientar l’autogestió dels recursos de suport per a la Vida Independent que cada persona consideri que necessita.
 • Donar suport a les persones en l’autogestió de les relacions personals (família i entorn directe) en el procés d’assolir una Vida Independent.
 • Promoure l’ajuda entre iguals mitjançant Grups de Suport entre iguals o ajuda mútua per facilitar l’empoderament; principalment mitjançant les pròpies associacions de persones amb discapacitat.
 • Fomentar la participació social en els àmbits de formació, ocupació, associatiu, polític, oci, etc.

Activitats del Pla d’acompanyament a la Vida Independent a Guttmann Barcelona Life

Programa de formació i empoderament

Sessions en format de xerrades o formacions per abordar diferents temàtiques relacionades amb la filosofia de Vida Independent.

Acompanyament personalitzat

A partir d’un seguit de trobades entre la tècnica de vida independent i la persona participant i seguint la guia “PLA PERSONAL DE VIDA INDEPENDENT”, es durà a terme un procés de reflexió compartida sobre els principis de la filosofia de la vida independent i la seva posada en pràctica, on principalment es buscarà:

 • Generar consciència i empoderar la persona sobre determinats àmbits, els quals no es planteja per la nova posició com a persona amb discapacitat influenciada per una mirada paternalista i capacitista o que ha deixat aparcats a l’espera d’una suposada recuperació física.
 • Suport en la reflexió filosòfica sobre els drets i la dignitat inherent a l’ésser humà, la pròpia posició en la societat i respecte les institucions d’aquesta i la resta de persones.
 • Assessorament sobre recursos comunitaris que ajudin a la promoció d’una vida independent i informar sobre les activitats socials de l’Institut Guttmann.

Accedeix al GLOSSARI DE TERMES sobre Vida Independent

Per a més informació sobre el Pla d’acompanyament a la Vida Independent

Àrea d’Empoderament i Qualitat de Vida

Institut Guttmann

Tel. 93.497.77.00 - ext 2124 o 2257

Email: vidaindependent@guttmann.com

TOP