Equip Professional de Guttmann Barcelona Life

Per tal d’implementar el model de Guttmann Barcelona Life, l’equip de professionals està format per persones amb experiència -formades al propi Institut Guttmann- en la cura i l’atenció centrada en la persona, així com el personal de suport necessari per garantir la seguretat de les seves persones usuàries.

També hi tindrà un paper rellevant l’equip EASE de l’Institut Guttmann (Equip d’Avaluació i Suport Especialitzat en Neurorehabilitació), format per infermeres, terapeutes ocupacionals, treballadores socials i una metgessa que, de forma programada i coordinada amb la direcció del Guttmann Barcelona Life treballen tant per a la promoció de la participació comunitària, el suport a la personalització dels productes de suport i control domòtic de l’entorn, com per l’assessorament puntual de qüestions relacionades amb la discapacitat.

Cada persona usuària de Guttmann Barcelona Life, de forma individual, és avaluada, tenint en compte les seves necessitats i les seves preferències per poder exercir el seu propi estil de vida, per tant, els productes de suport i la domotització s’implanten de forma personalitzada en cada cas. Tanmateix, es respecta la voluntat de totes les persones, contemplant la possibilitat de que hi hagi usuaris que no estiguin interessats en l'orientació i facilitació de suports.

TOP